Dette er grunnmodellen som det jobbes ut fra, og som kan tilpasses for den enkelte situasjon og organisasjon:

1. DEG:
Bildet kan enten handle om hvem du er profesjonelt i organisasjonen eller som privatperson. Du kan for eksempel ta et bilde av deg på arbeidsplassen, i ditt arbeidsmiljø/omgivelser, på kontoret, i kantinen, i resepsjonen, hjemme, på hytta, på toppen av et fjell, i Paris eller på fotballkamp. Enten i et profesjonelt antrekk/ uniform, fritidsklær, sportsklær, eller liknende.

2. OM DEG:
Bildet kan handle om interessen/lidenskapen din: familie, sport, hobby, matlaging, fotballag, avis, nettsted, produkt eller reisemål. Noe som uttrykker noe om deg personlig.  

3. ARBEIDET DITT:
Bildet kan handle om hva som er din rolle i selskapet, ditt arbeidsområde, kompetanse eller prosjekt.  

4. ARBEIDSPLASSEN DIN:
Bildet kan handle om organisasjonen din, eksempelvis verdier, kjernevirksomhet, produkt eller noe annet som er helt sentralt for organisasjonens eksistens. Hva mener du er organisasjonens viktigste oppgaver eller verdier? Mange organisasjoner har et sett med verdier som kan brukes til å finne motiv til dette bildet. Å svare på dette spørsmålet kan skape refleksjon og bevissthet om disse, og samtidig være en anledning for å synliggjøre verdier både internt og eksternt.