Fane_D6B_Web_med_tekst_2.jpg
Orginisasjonskultur_illu_redigert.jpg
Fotogalleriet_See_Meg_IV_Hires-008.jpg
Fotosafari-på-jobb.jpg
en_asnsast.jpg
Paa-stedt-hjelp3.jpg
Safezon_endleig_2.jpg
Fane_D6B_Web_med_tekst_2.jpg

SE MED ANSATTES HODER, HJERTER OG ØYNE


SCROLL DOWN

SE MED ANSATTES HODER, HJERTER OG ØYNE


Det sjette bildet er både et organisasjonskulturelt verktøy og en kreativ prosess som involverer de ansatte i din bedrift. Et vindu til folkene, mangfoldet og selskapets indre liv.

Det sjette bildet forteller en historie om din organisasjon, akkurat slik den ser ut i dag. Den enkelte ansatte løftes fram og bedriften synliggjøres som et hele. 

 
D6B_fane_icon_UTEN-TEKST.jpg
 

Orginisasjonskultur_illu_redigert.jpg

Tenk kulturelt  og handel med kulturell omtanke 


Tenk kulturelt  og handel med kulturell omtanke 


Hvorfor Det sjette bildet i din organisasjon?

En god organisasjonskultur er avgjørende for hvor vellykket en virksomhet er. God dialog og kommunikasjon internt er sentralt for en velfungerende organisasjon. Det sjette bildet er et verktøy som bidrar til dette.

Vi tilbyr en situasjon hvor hver enkelt ansatt er med å kommunisere og synliggjøre sin rolle i bedriften. Medarbeidernes blikk løftes fram, og sammen forteller kollegene historien om bedriften akkurat slik den ser ut her og nå.

Resultatet blir et konkret visuelt statement som viser et bilde av mangfoldet i organisasjonen, med personlige nyanser og særtrekk, en “snakkis” som skaper dialog og synlighet på tvers av organisasjonen.

Fotogalleriet_See_Meg_IV_Hires-008.jpg

Om et bilde sier mer enn tusen ord, hvor mye kan ikke da tusen bilder si?


Om et bilde sier mer enn tusen ord, hvor mye kan ikke da tusen bilder si?


Hva er Det sjette bildet?

I all enkelhet er Det sjette bildet et rammeverk og konsept hvor ansatte besvarer fire bildespørsmål ved å ta fire ulike bilder med sitt mobilkamera. De fotografiske svarene/bildene blir en selvpresentasjon av den enkelte og dens rolle i selskapet. 

Fotografiene synliggjør personlige dimensjoner og den enkeltes tilhørighet. Samtidig danner de fire bildene et femte bilde, et eget bilde i seg selv, unikt for den enkelte ansatte. Det sjette bildet får man når alle resultatene settes sammen; alle de ansattes bilder. Disse kan ses på som et høyst severdig personalkart, en presentasjon av mangfoldet og egenpresentasjon av ansatte, som blir en visning av hele organisasjonen.

Det sjette bildet kan brukes i events og teambuilding, som utsmykking, utstilling eller bok. Det er et verktøy for innsikt i organisasjonen og et kommunikasjonsredskap.

Fotosafari-på-jobb.jpg

Et vindu til din bedrifts indre liv


Et vindu til din bedrifts indre liv


Dette er grunnmodellen som det jobbes ut fra, og som kan tilpasses for den enkelte situasjon og organisasjon:

1. DEG:
Bildet kan enten handle om hvem du er profesjonelt i organisasjonen eller som privatperson. Du kan for eksempel ta et bilde av deg på arbeidsplassen, i ditt arbeidsmiljø/omgivelser, på kontoret, i kantinen, i resepsjonen, hjemme, på hytta, på toppen av et fjell, i Paris eller på fotballkamp. Enten i et profesjonelt antrekk/ uniform, fritidsklær, sportsklær, eller liknende.

2. OM DEG:
Bildet kan handle om interessen/lidenskapen din: familie, sport, hobby, matlaging, fotballag, avis, nettsted, produkt eller reisemål. Noe som uttrykker noe om deg personlig.  

3. ARBEIDET DITT:
Bildet kan handle om hva som er din rolle i selskapet, ditt arbeidsområde, kompetanse eller prosjekt.  

4. ARBEIDSPLASSEN DIN:
Bildet kan handle om organisasjonen din, eksempelvis verdier, kjernevirksomhet, produkt eller noe annet som er helt sentralt for organisasjonens eksistens. Hva mener du er organisasjonens viktigste oppgaver eller verdier? Mange organisasjoner har et sett med verdier som kan brukes til å finne motiv til dette bildet. Å svare på dette spørsmålet kan skape refleksjon og bevissthet om disse, og samtidig være en anledning for å synliggjøre verdier både internt og eksternt.

en_asnsast.jpg

Løft frem alle medarbeidere og stimuler relasjonskraften mellom dem


Løft frem alle medarbeidere og stimuler relasjonskraften mellom dem