Hva er Det sjette bildet?

I all enkelhet er Det sjette bildet et rammeverk og konsept hvor ansatte besvarer fire bildespørsmål ved å ta fire ulike bilder med sitt mobilkamera. De fotografiske svarene/bildene blir en selvpresentasjon av den enkelte og dens rolle i selskapet. 

Fotografiene synliggjør personlige dimensjoner og den enkeltes tilhørighet. Samtidig danner de fire bildene et femte bilde, et eget bilde i seg selv, unikt for den enkelte ansatte. Det sjette bildet får man når alle resultatene settes sammen; alle de ansattes bilder. Disse kan ses på som et høyst severdig personalkart, en presentasjon av mangfoldet og egenpresentasjon av ansatte, som blir en visning av hele organisasjonen.

Det sjette bildet kan brukes i events og teambuilding, som utsmykking, utstilling eller bok. Det er et verktøy for innsikt i organisasjonen og et kommunikasjonsredskap.