Når det for eksempel skal arrangeres jubileum, event, eller gjennomføres omorganisering, oppstart eller fusjon, er oppmerksomheten mot de ansatte avgjørende. Det sjette bildet kan være et virksomt redskap i denne sammenhengen, hvor ansatte trenger å bli bedre kjent eller lære å kjenne hverandre, de blir kjent med ansiktene i selskapet.

Alt som skal til er et mobilkamera, en fotoworkshop, og en god anledning til å forløse engasjement i et forenende og minnerikt arrangement! En unik og lærerik opplevelse for de ansatte i din organisasjon!