Hvorfor Det sjette bildet i din organisasjon?

En god organisasjonskultur er avgjørende for hvor vellykket en virksomhet er. God dialog og kommunikasjon internt er sentralt for en velfungerende organisasjon. Det sjette bildet er et verktøy som bidrar til dette.

Vi tilbyr en situasjon hvor hver enkelt ansatt er med å kommunisere og synliggjøre sin rolle i bedriften. Medarbeidernes blikk løftes fram, og sammen forteller kollegene historien om bedriften akkurat slik den ser ut her og nå.

Resultatet blir et konkret visuelt statement som viser et bilde av mangfoldet i organisasjonen, med personlige nyanser og særtrekk, en “snakkis” som skaper dialog og synlighet på tvers av organisasjonen.