Referanse og godt utprøvd metode

Konseptet Det sjette bildet er utviklet av fotograf og kunstner Eivind Lentz. Lentz har omfattende kunnskap og erfaring fra et tilsvarende prosjekt; Se(e) me(g) som består av mobilfoto-workshops for ungdom og utstillinger. Eivind Lentz utviklet og etablerte Se(e) me(g) i 2005 og mer enn ti tusen elever og studenter har deltatt. Bildevett, visuell identitet og mellommenneskelig bildebruk er sentrale elementer i Se(e) me(g). Konseptet er brukt av Den kulturelle skolesekken, Barneombudet, kommuner og fylker over hele landet. Utstillinger er blitt vist i en lang rekke museer, gallerier og på offentlige steder.

De fire bildespørsmålene for Se(e) me(g) er:

Selvportrett, interessen min, maten min og hjemmet mitt.

 

Referanser og samarbeidspartnere