Et godt utprøvd konsept

Konseptet Det sjette bildet er utviklet av fotograf og kunstner Eivind Lentz. Lentz har omfattende kunnskap og erfaring fra et tilsvarende prosjekt; Se(e) me(g) som består av mobilfoto-workshops for ungdom og utstillinger. Eivind Lentz utviklet og etablerte Se(e) me(g) i 2005 og mer enn ti tusen elever og studenter har deltatt. Bildevett, visuell identitet og mellommenneskelig bildebruk er sentrale elementer i Se(e) me(g). Konseptet er brukt av Den kulturelle skolesekken, Barneombudet, kommuner og fylker over hele landet. Utstillinger er blitt vist i en lang rekke museer, gallerier og på offentlige steder. Klikk her for å lese mer om se(e) me(g).


Referanser og samarbeidspartnere