Det sjette bildet er både et organisasjonskulturelt verktøy og en kreativ prosess som involverer de ansatte i organisasjonen eller bedriften.

Det sjette bildet forteller historien om din organisasjon, akkurat slik den ser ut i dag. Den enkelte ansatte løftes fram og bedriften synliggjøres som et hele. 

Verktøyet er et vindu til folkene, temperaturen, mangfoldet og selskapets indre liv.